Μετάφραση Μηχανής

Πέτρινες Κατασκευές

Λιθομεσσηνιακή: Χτίσιμο Πέτρας - Αναπαλαιώσεις κτιρίων - Μεσσηνία

 Ηεταιρία ΛιθοMεσσηνιακή διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό. Φροντίζει ώστε η κατασκευή της κατοικίας του κάθε πελάτη να αναταποκρίνεται στις απαιτήσεις του και να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς δόμησης. Το μεράκι μας στο παραδοσιακό σκάλισμα και χτίσιμο της πέτρας είναι η εγγύηση για το αποτέλεσμα.

 

Επειδή πρέπει να αρέσει και σε εμάς το αποτέλεσμα συνεργαζόμαστε μαζί υλοποιώντας κάθε καλλιτεχνική ανησυχία για την τελική μορφή του έργου σας.

Τελικά όμως και πάνω από όλα, η εταιρία μας δραστηριοποιείται με γνώμονα την συνέπεια και την αξιοπιστία στην κατασκευή και στον πελάτη, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις σας και προσφέροντας άριστη ποιότητα κατασκευής, εναρμονισμένη με το περιβάλλον.

Επειδη τα πολλά λόγια είναι φτώχεια μιλάμε με ΕΡΓA.
 

http://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%83%CF%89%CE%BD.JPGhttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%86%CF%89%CE%BD.JPGhttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD.JPGhttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD.JPGhttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση βρύσης.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση βρύσων.JPGhttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση γεφύφων.JPGhttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση εκκλήσιων.JPGhttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση εκκλησίας.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση εκκλησίας1.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση εκκλησίας2.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση εκκλησίας4.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση εσωτερικών χωρών.JPGhttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση καμπαναρίων.JPGhttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση κτιρίου.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση κτιρίων.JPGhttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση πρόναου.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Αναπαλαίωση σπιτιού.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Πέτρινα Πλακοστρωτά.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Πέτρινα πλακοστρώτα.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Χτίσιμο βρύσης.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Χτίσιμο εκκλησίας3.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Χτίσιμο εκκλησίας4.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Χτίσιμο εκκλησίας5.jpghttp://www.lithomessiniaki.gr/images/homeGallery/Χτίσιμο πέτρινου σπιτιού.jpg

 

Γι' αυτό το λόγο η εταιρεία μας επενδύει συνεχώς στην ολοκληρωμένη και διαρκή εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού της, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Συνεχώς επιβραβεύουμε την ομαδική εργασία και το πνεύμα διαρκούς προόδου και εξέλιξης.

Στα οικοδομικά έργα που κατασκευάζει η εταιρία μας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Ποιότητας, την οποία διασφαλίζουμε μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών και ελέγχων που τηρούμε, ώστε να επιτυγχάνεται το υψηλό επίπεδο προδιαγραφών και η ικανοποίηση του πελάτη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες εφαρμογής και στις λεπτομέρειες της κατασκευής, που αποτελούν την βασική φιλοσοφία μας στο οικοδομικό έργο. Αξιολογούμε τους συνεργάτες μας και συνεργαζόμαστε με υπεργολάβους και προμηθευτές που ταυτίζονται με τις αρχές διασφάλισης ποιότητας που θέτει η εταιρία μας.

Στόχοι μας είναι:

  • Το σύνολο των προϊόντων μας, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας καλύπτοντας όλες τις σχετικές κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.
  • Η μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη έγκαιρα με ακρίβεια και συνέπεια και με το μικρότερο δυνατό κόστος.
  • Η συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας μας στην αγορά αλλά και του συνόλου των αποτελεσμάτων αυτής.
     

Η μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή των κανόνων παραγωγής για γερά σπίτια, δίνει σε εσάς την εξασφάλιση της ποιοτικής κατασκευής σε κάθε στάδιο παραγωγής, από την έναρξη έως και την ολοκλήρωση της κατοικίας. Αυτό αφορά όλους τους τύπους των κατασκευών μας.

Τηρώντας πάντα τις προδιαγραφές των επιβλεπόντων μηχανικών, πραγματοποιούν το κάθε στάδιο παραγωγής αξιόπιστα.

Οι πρώτες ύλες που χρησημοποιούμε έρχοντε πιστοποιημένες για τη ποιότητα, την αντοχή τους, συνθέτονται κατά τις φάσεις παραγωγής απο εμάς έτσι ώστε σε κάθε φάση της, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί το τελικό αποτέλεσμα σε εμάς, είναι το καλύτερο, μόνο όταν όλα τα στάδια παραγωγής έχουν δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα.


 
Copyright © 2018 www.lithomessiniaki.gr. All Rights Reserved.